Cantadas de Pasión

Španělská barokní hudba pro soprán a nástroje

 

Carmen Botella Galbis – soprán (Španělsko)
Accentus austria (Rakousko)
Thomas Wimmer – viola da gamba, umělecký vedoucí

 

Středa 13. 7. 2005, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

 

Pokud bychom měli vybrat dva typické druhy pro španělskou hudbu 2. poloviny 17. a první poloviny 18. století, pak jsou to právě vokální formy (opery, zarzuely a kantáty) a skladby pro drnkací nástroje. U královského dvora v Madridu působila řada skladatelů, kteří se snažili – byť s italským vlivem – o svébytný španělský vokální styl. Nejtypičtější pro Španělsko se stala zarzuela, originální španělská hudebně dramatická forma komického charakteru, v níž se střídala zpívaná a mluvená čísla. Jedním z jejích prvořadých autorů je v programu zastoupený Sebastián Durón. Sólová čísla v podání španělské sopranistky Carmen Botelly Galbis obohatily skladby významných zástupců španělské instrumentální hudby té doby: kytaristy Gaspara Sanze nebo harfisty Juana Hidalga.