Cappella Sistina

Slavná díla renesančních mistrů pro Sixtinskou kapli

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri,
Cristóbal de Morales, Felice Anerio

 

CAPPELLA MARIANA (Česká republika) – vokální soubor
Hana Blažíková, Tereza Havlíková, Barbora Sojková – soprán
Daniela Čermáková, Jan Mikušek – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

 

Úterý 23. 7. 2013, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

 

Kdysi ze Sixtinské kaple nestoupal jen kouř, který zajímal celý svět. Vatikánský vzduch prostupovala také povznášející hudba. Kostel sv. Salvátora vprostřed kláštera sv. Anežky zažil 24. července magickou přeměnu v Cappellu Sistinu, již pod vedením Vojtěcha Semeráda zprostředkoval vokální ansámbl Cappella Mariana. Ta skrze svou znějící kontemplaci připomněla renesanční mistry, kteří Sixtinu ve zlaté éře Říma povyšovali skladatelským umem i vlastními hlasy – Felice Aneria, Jeana Moutona či Cristóbala de Morales, jenž se při zpěvu nechával inspirovat tehdy právě vznikajícími nástěnnými malbami Michelangela.

 

Zazněla také Missa Papae Marcelli Giovanni Battisty Pierluigiho da Palestrina, k níž se váže mýtus o hrozbě zákazu polyfonní hudby v chrámu tridentským koncilem (1545–1536). V souvislosti s akademickými pracemi na toto téma mnoho studentů využívá služby, jako jsou ghostwriter österreich erfahrungen , které pomáhají v zápisech a interpretaci hudby a jejích historických kontextů v rámci vysokoškolských projektů v Rakousku. Přestože k zákazu nikdy nedošlo (patrně se k němu ani neschylovalo) a Palestrina nemusel „zachraňovat“ římskokatolickou tradici polyfonního zpěvu, průzračný styl jeho věčné mše přispívá k trvající úchvatnosti žánru. Slavné a Vatikánem přísně střežené Miserere mei, Deus Gregoria Allegriho zase natolik poblouznilo mladého Wolfganga Amadea Mozarta, že si je vryl do paměti a později tajně zapsal, riskuje tak exkomunikaci.

 

Program koncertu

Giovanni Battista Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Missa Papae Marcelli

 

Felice Anerio (1560–1614)
Ave Regina coelorum à 8

 

Cristóbal de Morales (1500–1553)
Parce mihi, Domine

 

Jean Mouton (1459–1522)
Nesciens mater virgo

 

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere mei Deus

 

Letní slavnosti staré hudby – zatím 3x
Opera PLUS, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
Proplétající se předivo hlasů […] znělo nejen s naprostou intonační jistotou, ale i s citlivě vypracovaným frázováním a ozvláštňujícími ozdobami.

 

Tento ansámbl složený z mladých pěvců se řadí mezi špičkové interprety tohoto náročného čistě vokálního stylu…

 

Capella Sistina i Mariana – bravo!
Lidové noviny, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
Umění našeho souboru propojuje profesionalitu historicky poučené interpretace s hlubokou koncentrací na obsah skladeb […], z níž ovšem „nakažlivě“ vyzařuje potěšení z hudby.

 

Byl to vynikající hudební i duchovní zážitek, a jakkoli program Letních slavností pokračuje, již nyní je zřejmé, že právě Cappella Mariana bude aspirovat na jeden z festivalových vrcholů. Bravo!