Čeští hudební vyslanci

F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft

 

Úterý 20. 7. 2004, 19:30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

 

Capella Apollinis – klasicistní klavírní trio

 

České země neměly v 18. a 19. století výrazné centrum ani velké šlechtické dvory, které by zaručily místním hudebníkům kvalitní zaměstnání. Mnohé církevní řády jim poskytly vynikající hudební vzdělání, které však museli uplatnit jinde. Řada výrazných hudebníků proto hledala štěstí ve Vídni nebo za hranicemi rakouské monarchie. Českou hudbu tak proslavili i Leopold Koželuh a Vojtěch Jírovec ve Vídni, František Benda v Berlíně a Postupimi, František Xaver Richter v Mannheimu a Jan Ladislav Dusík v celé Evropě od Anglie až po Rusko.