Dechové harmonie

Mozartův Don Giovanni v dobové úpravě J. Triebenseeho

Skladby J. Myslivečka pro oktet autentických dechových nástrojů

 

AMPHION (Basilej)

 

Středa 3. července 2002, 19:00 hod.
Vrtbovská zahrada, Karmelitská ul. 25, Praha 1