Del Amor

Španělské romantické písně a árie

 

Marta Almajano – soprán (Španělsko)
Michel Kiener – kladívkový klavír (Švýcarsko)

 

Pondělí 4. 7. 2005, 19:30 hod.
Valdštejnský palác, Rytířský sál, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

 

Španělská romantická hudba je pro Středoevropana pojmem zcela neznámým. Někteří hudební historikové dokonce tvrdí, že romantismus je pojmem „severským”. Pravdou je, že některé typické romantické žánry ve španělské produkci téměř nenajdeme – španělští autoři se zaměřovali nejvíce na operu (ovlivněnou již od 17. století Itálií) a písně. Zde se projevila typicky romantická obliba folklóru. Proto – přestože oděny do salonní formy a doprovázeny klavírem – skrývají v sobě španělské romantické písně typické melodické, harmonické i rytmické postupy místní lidové tvořivosti. Skladatelé uvedení v tomto programu jsou typickými představiteli tohoto žánru.