Dobytí Parnasu

Hudba na dvorech Svaté říše římské v 17. století

 

Echo du Danube (Rakousko)
Rainer Johannsen
– dulcian
Christian Zincke – umělecký vedoucí

 

Čtvrtek 19. 7. 2007, 19.30 hod.
Kongresový sál České národní banky
, Senovážné náměstí 30, Praha 1

 

Rakouský ansámbl vybral dramaturgicky jednotný a přesto pestrý program. Čerpání z jediné sbírky, kterou vydal v roce 1662 Jacob Ludwig (1623–1698), toho času dvorní hudebník v Gotě, zajistilo jednolitost programu tohoto večera. Takzvaná „Partiturbuch Ludwig“ vznikla sebráním asi stovky instrumentálních skladeb Ludwigových současníků z území dnešního Německa a Rakouska jako narozeninový dárek pro Ludwigova bývalého zaměstnavatele z Wolfenbüttelu. Pestrá směsice především sonát a ciacon, ale také tanců pochází z dílen takových mistrů, jakými jsou Samuel Capricornus, Antonio Bertali, Johann Jacob Froberger, Johann Heinrich Schmelzer a dalších.