Festa Liturgica

Pierre de La Rue, polyfonní mše a nešpory Ave Maria pro burgundský dvůr

 

Capilla Flamenca (Belgie)
Dirk Snellings – umělecký vedoucí

 

Středa 27. 7. 2011, 20:00 hod.
Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

 

Burgundský dvůr byl svého času jedním z kulturních center Evropy. Na konci července jsme mohli být svědky jedinečného novodobého setkání architektury a hudby vzešlé z tohoto francouzského kraje hor, jezer a divokých řek. Část kostela sv. Salvátora v anežském klášteře vystavěla totiž v druhé polovině 13. století tzv. cistercko-burgundská huť, přičemž skladatel tohoto večera, slavný rodák z belgického Tournai, Pierre de La Rue (cca 1452–1518) sloužil podstatný díl svého hudebního života právě při burgundském dvoru. Zdejší šlechta velmi dbala o mariánský kult. Jednu ze mší Pierra de La Rue věnovaných Panně Marii, ale také mariánské nešpory a hymny představil špičkový belgický soubor Capilla Flamenca. A kdo chtěl večer prožít v plnosti, mohl rozjímat v přilehlé kapli Panny Marie…

Festa po vlámsku
Vít Dvořák, Opera PLUS, 30. 7. 2011

[…] Ani se vám nechce věřit, že před nimi nestojí dirigent. Nástupy, tempo, dynamika, zakončení frází, zvuková vyváženost, čistota tvořených tónů – to vše při jejich vystoupení a capella jakoby řídily ruce jen pro ně viditelné. Pánové z belgického souboru Capilla Flamenca v Praze doslova zazářili. […]

[…] Až nečekaně niterný charakter večera, nazvaného Festa Liturgica, dal i při polyfonní struktuře hudby vyniknout často překvapivě kompaktnímu jednolitému souzvuku zpravidla čtveřice zpěvních hlasů, kdy výslednou barvu většinou určoval ten který zdůrazněný vokál - to vše se sezpívaností až neskutečně precizní. […]

[…] Gotický kostel svatého Salvátora v Anežském klášteře se svou akustikou ukázal být pro vokalisty souboru Capilla Flamenca volbou více než ideální. […]