Francouzská hudba a divadlo

Francouzská hudba a divaldlo Le goût français

„Francouzský vkus“ dominoval repertoáru čtyř produkcí první tématické série osmého ročníku festivalu:

Bouře
Slavnostní zahajovací koncert

Beata sirena
Recitál slavného kontratenoristy

La Fontainovy Bajky
Originální spojení La Fontainovy poezie a Couperinovy hudby

Scapinova šibalství
Barokní hudebně-divadelní improvizace na Moliérovu komedii

Zpět na Program 2007

French Music and Theatre – Le goût français

„The French taste“ prevailed in the following four productions of the first thematic series of the eight festival:

The Tempest
Opening gala concert

Beata sirena
Recital by the renowned countertenor

Les Fables de La Fontaine
An original combination of the poetry of La Fontaine and the musci of Couperin

Les Fourberies de Scapin
A baroque musical-theatrical creation inspired by Molière’s comedy

Back to Programme 2007

яндекс