Harmonia Ecclesiastica

Slavnostní zahajovací koncert
(Brentner, Rovenský, Caldara, Zelenka, Vivaldi,
Reichenauer)

 

Neděle 29. června 2003, 19.30 hod.
Zrcadlová kaple Klementina

 

Collegium Marianum
Jana Semerádová - umělecká vedoucí

 

Pražský hudební život postihlo barokní „temno“ především nepřítomností panovnického dvora s významnými a zpravidla bohatě financovanými institucemi dvorní opery a kapely. Pražský hudební život té doby vykazoval řadu specifických rysů. Určujícím prostředím mu byla hustá síť menších hudebních institucí, jakými byly chrámové kůry či malé šlechtické kapely. Pražští hudebníci komponovali zejména duchovní hudbu a zpravidla dbali na to, aby jejich skladby byly interpretačně přístupné. Brzy se však začal projevovat silný vliv moderní italské hudby a konečně, již na počátku 18. století století začínají někteří hudebníci hledat odpovídající uplatnění za hranicemi své vlasti. Repertoár zahajovacího koncertu 4. ročníku festivalu proto nabídl divákům možnost vyslechnout díla skladatelů českých (Václav Karel Holan Rovenský, Jan Josef Ignác Brenter, Antotnín Reichenauer, Jan Dismas Zelenka...) i těch, kteří ovlivňovali zdejší tvorbu ze zahraničí (Antonio Caldara, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti