Hommage a H. I. F. Biber

300 let od úmrtí významného houslisty a skladatele

 

Pondělí 12. 7. 2004, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

 

Andrew Manze – barokní housle (Velká Británie)
Richard Egarr – cembalo (Velká Británie)

 

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704), rodák ze Stráže pod Ralskem, byl jedním z nejlepších houslistů 17. století a výrazným skladatelem – především autorem technicky náročných a improvizačně vynalézavých houslových sonát, které jsou dodnes kmenovou součástí repertoáru špičkových houslistů. Žák vynikajícího houslisty J. H. Schmelzera postupně působil ve službách kroměřížského biskupa a salcburského arcibiskupa a díky Působil postupně ve službách kroměřížského biskupa a salcburského arcibiskupa a díky znamenitému houslovému umění jej císař Leopold I. povýšil do šlechtického stavu a udělil mu přídomek „von“ Biber.