Hudební rozptýlení

LONDON

H. Purcell, J. Weldon, J. Blow, W. Croft, T. Baltzar, J. Eccles

 

Neděle 13. 7. 2003, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

 

Julia Gooding – soprán
FLORILEGIUM
(Velká Británie)
Ashley Solomon
–  umělecký vedoucí
Kati Debretzeni
– barokní housle

Ashley Solomon
– flauto dolce
Jennifer Morsches – barokní violoncello
James Johnstone
– cembalo

 

Ve druhé polovině 17. století udávaly tón v Evropské hudbě především dva styly – Francouzský a Italský. Rozdíly mezi nimi by se daly velmi zjednodušeně charakterizovat tak, že Francouzi tančili a Italové zpívali. Anglické hudbě se podařilo vyniknout ve dvou oblastech – v polyfonické duchovní hudbě a skladbách pro gambové konsorty, které svou poněkud introvertní povahou tak dobře charakterizovaly čistý anglický styl.  V roce 1666 byl královským kapelníkem poprvé v historii jmenován Francouz, nepochybně aby přiblížil úroveň „dvorních“ houslistů slavným „24 houslím“ francouzského krále. Ve stejnou dobu u dvora působilo několik „vzácných italských hlasů,“ mezi něž patřili i žáci Carrissimiho.  Program koncertu posluchačům přiblížil vlivy obou těchto národních stylů.