Karneval v Benátkách

Opera André Campry z roku 1699 komponovaná pro Versailles
(koncertní provedení)

 

Judith van Wanroij - soprán (Isabelle / Eurydice)
Mathias Vidal - tenor (Orphée)
Marie Lenormand - mezzosoprán (Léonore / Une Ombre)
Thomas Dolié - baryton (Léandre)
Lisandro Abadie - basbaryton (Rodolphe / Pluton)

 

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová - umělecká vedoucí
Lenka Torgersen - koncertní mistr

 

Čtvrtek 4. 8. 2016, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál

 

Koncert se konal za laskavé podpory Francouzského Institutu v Paříži, Francouzského Institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles a se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

 

Když měla v roce 1699 v pařížském Salle du Palais-Royal premiéru opera-balet Karneval v Benátkách od André Campry, musela to být pamětihodná událost. Campra totiž v opeře propojil svět commedie dell’arte s římskou mytologií, a navíc, aby vprostřed Paříže navodil vůni Benátek, nechal prolnout styl francouzský se stylem italským. Aneb, jak se vyjádřil jeden kritik k novodobé premiéře, Campra mistrovsky promísil rukopis Lullyho s kompozičním stylem Monteverdiho, čímž předznamenal hudbu Händelovu a Rameauovu. Na slavnostním závěrečném večeru Letních slavností staré hudby se v koncertním provedení opery za doprovodu rezidenčního souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové představila pětice skvělých pěvců: Judith Van Wanroij, Mathias Vidal, Marie Lenormand, Thomas Dolié a Lisandro Abadie. Španělský sál se pro tuto příležitost pomyslně oděl v pestrý šat harlekýna.

 

Program koncertu

André Campra (1660–1744)
Le carnaval de Venise (1699)
opéra-ballet (koncertní provedení)

Benátský karneval v Paříži aneb Francouzsko-italské operní sbratření
Opera PLUS, 8. 5. 2016, David Chaloupka
[...] I současné pražské koncertní provedení souborem Collegium Marianum pod vedením umělecké vedoucí Jany Semerádové můžeme označit za jednoznačný úspěch. U pražského koncertního provedení je třeba ocenit tvar, ve kterém umělecká vedoucí Jana Semerádová posluchačům 17. mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby dílo předložila. Nejde o žádný archivní přístup, ale o promyšlený výběr hudebních čísel s mimořádným spádem a smyslem pro kontrastní charakter jednotlivých krátkých výstupů. […]

 

Dvaadvacetičlenný orchestr interpretoval partituru s nesmírnou živostí, hudebním kolorismem a radostnou muzikálností, která je z jejich výkonu bezprostředně a okamžitě cítit. Vtipně jsou provedena zvukomalebná místa (výborná bicí) a zpěváci jsou nuancovaně a elegantně doprovázeni cembalem Elisabeth Geiger. Dirigentka pozoruhodně odstínila jednotlivé polohy – komiku, satiru i parodii, královskou operu a rádoby lidové popěvky i duševní polohy typizovaných postav (žárlivost, láska, touha po pomstě, beznaděj a tak dále). Soustředěný pěvecký soubor pak byl velmi vyrovnaný a takřka dokonale vyhovoval záměru koncertního provedení. Všichni sólisté ostatně vnímali Camprovu operu jako stále živý divadelní tvar, a tak svá vystoupení doplnili vhodnou mimikou i gestikou, které posluchačům výrazně rozšiřovaly představu o vystupujících postavách. […]

Judith van Wanroij dosponuje velkým smyslem pro styl a dokáže interpretovat jak monumentálně tragické, tak i komické typy. Promyšlenou práci s výrazem na relativně malé ploše krátkých čísel dokázala předvést i v partu na konci šťastnější sokyně. Výborná srozumitelnost slova i dokonalá hlasová modulace dotvořily její postavu. […] Lisandro Abadie svým pohyblivým basem s rezonujícími hloubkami a velmi dobře ovládanými výškami výborně vyjádřil mstivého italského žárlivce (a pak Plutona).

 

Opravdu velmi temperamentního provedení, které se intenzitou poněkud lišilo od ostatních, se dostalo malým rolím cikánů a Orfeovi. Zkušený tenorista Francouz Mathias Vidal, který zpívá také četné party francouzského speciálního hlasového oboru haute-contre, mě tentokráte přesvědčil mnohem více než minulý týden v inscenaci Rameauových Les Indes galantes v Mnichově. […]

To, že dílo okamžitě našlo ohlas u posluchačů, kteří bezprostředně reagovali především na taneční čísla s chytlavými rytmy, dosvědčují i elegantní taneční gesta paní dirigentky, která tradičně doplňují její řízení souboru.