Klenoty z kroměřížského archivu

P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali

 

Currende – vokální soubor (Belgie)
In Stil Moderno (Nizozemí)
Erik Van Nevel – umělecký vedoucí

 

Sobota 31. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

 

Program koncertu nás zavedl do Kroměříže za éry biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna (1664 – 1695). Ten zde vybudoval kapelu, jejíž kvality a repertoár nemají v 17. století v Čechách obdoby. Soubor zformoval trubač a jezuitský žák Pavel Josef Vejvanovský, dva roky v něm působil i vynikající houslista a skladatel Heinrich Ignaz Franz Biber. Sbírka skladeb z repertoáru kapely se dochovala dodnes a je jedinečným a reprezentativním zdrojem obsahujícím především skladby italských a vídeňských autorů včetně Schmelzera a Bertaliho. Dokladem vysoké úrovně skladeb, dochovaných v kroměřížském archivu, je neutuchající zájem nejen českých, ale i zahraničních muzikologů a interpretů o jejich znovuoživení.