Král nebes

Velká moteta pro slavnostní liturgii

Úterý 11.07.2017 | 19:30 Kostel sv. Šimona a Judy
Dušní/U Milosrdných, Praha 1 – Staré Město

Program

Michel-Richard de Lalande (1657–1726)
Grands motets

Dominus regnavit (novodobá světová premiéra)
De profundis
Venite exultemus (novodobá světová premiéra)

Umělci

Chantal Santon-Jeffery – dessus
Reinoud Van Mechelen – haute-contre
François Joron – taille
Lisandro Abadie – basse-taille

LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles – sbor

COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – dessus de violon, koncertní mistr

Olivier Schneebeli – sirigent

Anotace

Jaký je rozdíl mezi motetem a „velkým motetem“? Samozřejmě veliký! Monumentální moteta Michela-Richarda de Lalanda vznikala pro rozlehlou a okázale zdobenou Královskou kapli, již zakladatel Zámku ve Versailles Ludvík XIV. nechal vystavět, aby vyzdvihl svoji zbožnost. De Lalande v motetech mistrovsky užívá kontrastů sborových částí a árií, kompoziční vynalézavost však nechybí ani instrumentálnímu doprovodu. De Lalandovy hudební skvosty, které na úvod 18. ročníku Letních slavností staré hudby zazněly v novodobé světové premiéře, jsou tak majestátní, že se k jejich provedení musely setkat hned tři ansámbly: sbor Centra barokní hudby ve Versailles Les Pages et Les Chantres, rozšířený orchestr Collegium Marianum a čtveřice věhlasných pěvců – Chantal Santon-Jeffrey, Reinoud Van Mechelen, François Joron a Lisandro Abadie. Za řízení Oliviera Schneebeliho spojili 11. července v kostele sv. Šimona a Judy své síly spolu s oběma světci, aby vyzdvihli duchovní rozměr zářivého le Roi du Soleil…

Koncertní sál

Kostel sv. Šimona a Judy

Dušní/U Milosrdných, Praha 1 – Staré Město

Zobrazit na mapě

Partneři koncertu

Za laskavé podpory Francouzského institutu a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles.