Květina milosti

Obraz Panny Marie ve španělské středověké hudbě

Čtvrtek 30. 07. 2020 | 19.30 Kostel sv. Martina ve zdi
Martinská 8, Praha 1

Program

Cantigas de Santa Maria
Virgen, madre groriosa
Por nos de dulta tirar
Santa Maria leva
Quen serve Santa Maria

Llibre Vermell de Montserrat
Stella splendens in monte
Imperayritz de la ciudad joyosa
Los setz goytxs

Codex Las Huelgas
Mulieris marcens venter
Virgo virginum
Non orphanum te deseram
Fontis in rivulum
Koncert bez přestávky. Předpokládaný konec koncertu ve 20.45.

Umělci

románská harfa

Anotace

Pod ladnými a hbitými prsty Hany Blažíkové, probírající struny románské harfy, doslova rozkvétají barevné hudební kvítky. Celou kytici – a to ve španělských barvách – z nich složí v kostele sv. Martina ve zdi, pod dohledem světce, který neváhal rozpůlit svůj plášť a rytířsky se o něj podělit s nejposlednějším z žebráků. Otisk rytířské hudební kultury rozpoznáme i v programu koncertu nazvaného Květina milosti.

 

Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat a Codex Las Huelgas představují tři perly hudebního dědictví středověkého Španělska, v nichž se snoubí neobvyklá melodika s otiskem trubadúrské lyriky i gregoriánského chorálu, rytmika s nepřehlédnutelným arabským charakterem a vroucí mariánská úcta oslavující Pannu Marii jako „zářnou hvězdu na členité hoře“. Není vyloučeno, že některou ze zaznamenaných písní napsal přímo král Alfonso X. Kastilský, zvaný Moudrý, neboť právě na jeho dvoře vznikl první z kodexů. Nahlédněme tedy do světa středověkých vládců a jejich nebeského království...

Koncertní sál

Kostel sv. Martina ve zdi

Martinská 8, Praha 1

Zobrazit na mapě