Kvítí mezi trny

Životy sv. Markéty, Barbory a Kateřiny ve středověké chorální tvorbě

 

Tiburtina Ensemble – vokální ansámbl (ČR)
Barbora Sojková – umělecká vedoucí

 

Neděle 26. 7. 2009, 19.30 hod.
Klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Koncertní program představil legendy o životech svatých panen tak, jak se zachovaly v chorálním repertoáru pozdně středověké tradice benediktinských a cisterciáckých rukopisů v Čechách. Tři z takových legend, legendou o sv. Kateřině (té s kolem), sv. Barboře (té s mečem a kalichem) a sv. Markétě (té s drakem) zazněly ve zdech kláštera sv. Anežky v podání ženského vokálního souboru Tiburtina ensemble pod vedením Barbory Sojkové.

 

Jubilejní letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, září 2009

... antifony, litanie, moteta, responsoria a další reperoár [...] zněly v tomto provedení vroucněji, než bývá zvykem; citová odtažitost, charakteristická pro většinu podobných souborů, tu chyběla. ...