La Fontainovy bajky

Originální spojení La Fontainovy poezie a Couperinovy hudby

 

Jean-Denis Monory – režie, recitace a barokní gestika (Francie)
Armelle Roux – cembalo (Francie)

 

Pátek 20. 7. 2007, 19:30 hod.
Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

 

„V 17. stoleti byl La Fontaine největším hudebníkem mezi básníky a Couperin největším básníkem mezi hudebníky“ (Pierre Citron)

 

Atmosféru dvora Ludvíka XIV. navodil poetický přednes, barokní gestika, dobové kostými a osvětlení svíčkami v geniálním spojení La Fontainových bajek a Couperinovy hudby. Jejich životy vykazují překvapivé shody a jejich umění nepřehlédnutelné podobnosti. V době, kdy byly žánry od sebe velmi přísně odděleny, se u nich hudba a poezie navzájem prolínají.

 

Bajky byly pro La Fontaina celoživotním dílem. Autor zde zanechal soubor, který je výsledkem pozvolného zrání, plodem rozjímání a pozorování, ale také snůškou lidové moudrosti: z veršů se staly odkazy a mnohdy dokonce přísloví! François Couperin, přezdívaný „velký“, dokázal pozvednout umění hry na cembalo na samotný vrchol. V jeho hudbě jsou obsaženy skutečné portréty, kritika jeho doby, tak jak to nechávají tušit názvy v jeho sbírce Les Folies Françaises: Panenství, Staří galáni a zestárlé pokladní, Stud …

 

Marc Niubò, HARMONIE, 2007/09
... Texty, které moderním českým recitátorům, inklinujícím k suchému, civilnímu (nebo naopak až příliš nadnesenému) projevu, dělávají potíže, proměnil Monory v kaskády lahodně znějících slov, proložených a spojovaných vysoce stylizovanými a přesto úspornými barokními gesty.