La Suave Melodia

Virtuózní instrumentální díla italských mistrů 17. a 18. století
A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace

 

Úterý 13. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

 

Oman Consort (Rakousko)
Michael Oman – umělecký vedoucí

 


Itálie byla v 17. a 18. století nevyčerpatelnou pokladnicí hudebních stylů i repertoáru a ovlivňovala hudební vývoj v celé Evropě. Nejinak tomu bylo i v českých zemích, které přes Vídeň, aristokracii a církevní řády měly s italskými zdroji spojení. Mnozí aristokraté udržovali styky s Italy zaměstnanými u císařského dvora, ale také zvali osobnosti z Itálie na návštěvy do Čech (např. Tartini, Tessarini, Albrici, Lotti či Vivaldi). Program koncertu sestavený ze skladeb nejznámějších i pozapomenutých italských autorů 17. a 18. století nabídl reprezentativní průřez italským vokálním i instrumentálním repertoárem. Zároveň nám se publiku představili autoři tehdejších nejdůležitějších italských hudebních center:Vivaldi Benátky, Corelli a Kapsberger Řím, Rossi, Cazzati a Scarani Mantovu, Falconieri a Ortiz Neapol, Storace Messinu a Ucellini Parmu. Strhující interpretační projev rakouského souboru Oman Consort lze charakterizovat charakterizován tvůrčím improvizačním přístupem. Různorodost basové sekce (cembalo, viola da gamba, colascione, barokní kytara a teorba) dal vyniknout specifickému zvuku zobcové flétny.