Les folies d’Espagne

Marin Marais a jeho skvosty pro violu da gamba

 

Marianne Muller viola da gamba (Francie)
Spirale
(Francie)

 

Čtvrtek 14. 7. 2005, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

 

Program tohoto koncertu nabídl seznámení s repertoárem pro violu da gamba v té nejcharakterističtější podobě, neboť skladby, které přináší, pocházejí z doby největšího rozkvětu violy da gamba, ze země, která ji nejvíce proslavila, a z pera jedné z nejvýraznějších hráčských i skladatelských osobností tohoto oboru. Marin Marais (1656–1728) byl jednou z nejvýraznějších osobností francouzské gambové školy, která dala přibližně v rozmezí let 1670 a 1770 světu mnoho vynikajících virtuózů na tento nástroj. Francouzská gambistka Marianne Muller vybrala pro náš „španělský“ festival mimo jiné 32 variací z Maraisovy druhé knihy gambových skladeb, které nesou název Les Folies d‘ Espagne.