Milostný struny hlas

Hudební salon počátku 19. století

J. L. Dusík, J. Haydn

 

Bauwien van der Meer – soprán
Richard Egarr – kladívkový klavír
Masumi Nagasawa – klasicistní pedálová harfa

 

Čtvrtek 24. 7. 2014, 20.00
Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

Koncert se konal za podpory Velvyslanectví Nizozemského království.

 

Tereziánský sál je k hudbě přímo předurčen, vždyť na stropní fresce se hojně muzicíruje! A že zde zazněla hudba Josepha Haydna a Jana Ladislava Dusíka by jistě potěšilo českou královnu Marii Terezii, neboť šlo o její dva současníky. Konečně také nizozemský soubor v hvězdném složení Bauwien van der Meer, Richard Egarr a Masumi Nagasawa zde byl na správném místě. Světoběžník Dusík totiž od roku 1780 pobýval v Holandsku a působil zde jako varhaník a učitel hudby. Ze stejné doby pochází i jeho první dochované skladby. Milostný struny hlas povznesl romantická srdce posluchačů, podobně jako nad jejich hlavami svatý Vintíř žehnal pečeného páva tak, až vzlétl.

 

Program koncertu

J. L. Dusík (1760–1812)
Duo concertante Op. 69/1 B dur (1810)
Duo concertante Op. 69/3 F dur (1811)
3 písně (1804)

 

J. Haydn (1732–1809)
Arianna a Naxos (1789)
3 canzonetty (1794/5)

 

 

Pocta Janu Ladislavu Dusíkovi
Opera PLUS, 25. 7., Lukáš Vytlačil
Jednalo se o skutečně krásný zážitek po interpretační i dramaturgické stránce, neboť skladby, které zde zazněly, se uvádějí jen výjimečně, zejména Dusíkova komorní hudba.

 

[Masumi Nagasawa] svůj nástroj ovládala skutečně mistrovsky a dokázala využít neuvěřitelné množství odstínů barev, dynamiky a bohatě pracovala také s artikulací a délkou tónu. Podobně bohatě se pod Egarrovými prsty rozezněl i kladívkový klavír. Pro jeho hru byla příznačná lehkost a preciznost, které byly základem pro promyšlenou práci s agogikou i tempy.

 

Písně Haydna i Dusíka byly velmi zajímavé a van der Meer se na nich představila jako mistr písňové formy. Z jejího přednesu byl vždy patrný interpretační nadhled i hluboké porozumění textům, takže svůj projev zdobila řadou drobných detailů.