Musica Caesarea

WIEN

H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. B. Viviani, A. Bertali, G. Muffat

 

Pondělí 14. 7. 2003, 19:30 hod.
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

 

ARS ANTIQUA AUSTRIA (Rakousko)
Gunar Letzbor - barokní housle, umělecký vedoucí

Program koncertu z hudebního repertoáru císařské dvorní kapely ve Vídni 17. století přinesl díla pěti skladatelů, z nichž každý pocházel z jiné části habsburské monarchie. To nám umožňuje dokreslit si představu o jedné ze zvláštností této tehdejší evropské mocnosti: tvořil ji totiž jakýsi etnický konglomerát. V průběhu večera proto zazněly skladby Rakušana J. H. Schmelzera, A. Bertaliho - rodáka z Verony, Florenťana G. B. Vivianiho, českého rodáka H. I. F. Bibera a G. Muffata pocházejícího ze Savojska. Koncert prestižního rakouského souboru Ars Antiqua Austria se uskutečnil v Clam-Gallasově paláci, nejvýznamnějším paláci pražského baroka, postaveném vídeňským architektem J. B. F. z Erlachu. Partu virtuózních houslí se ujal umělecký vedoucí souboru a přední rakouský specialista na starou hudbu Gunar Letzbor.