Musica Hungarica

Duchovní hudba na dvoře krále Matyáše Korvína

 

A:N:S Chorus – vokální ansámbl (Maďarsko)
János Bali
– umělecký vedoucí

 

Středa 13. 8. 2008 v 19:30 hod.
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2

 

Hudba franko-vlámských renesančních mistrů, jakými jsou Johannes Tinctoris, Jacobus Barbireau a Johannes Regis, zní v Čechách jen vzácně. Protagonista koncertu – věhlasný maďarský vokální ansámbl A:N:S Chorus se svým vedoucím Jánosem Balim – nejen oslaví krásu propracované polyfonie a domácích variant gregoriánského chorálu, ale také odhalí vztahy zmíněných skladatelů ke dvoru Matyáše Korvína.

 

Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2008

Regisa a zejména Barbireau poskytli posluchačům naprosto výjimečný zážitek – téměř vizuální vjem proplétajících se hlubších hlasů [...], nad kterými se vznáší jasně znějící alt, podtrhující významné momenty textu. Malé obsazení ansámblu se ukázalo jako značná výhoda; koncert se stal jedním z těch, na které se dlouho nezapomíná.