Nocturne

Středověké noční modlitby v katedrále Notre-Dame

 

TRIO MEDIÆVAL (Norsko)
Anna Maria Friman
Linn Andrea Fuglseth
Berit Opheim

 

Středa 16. 7. 2014, 20.30
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

 

Chrám Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí se na čas opět vrátil do dnů své slávy z doby počátků vlády Karla IV. Skvělé vokální Trio Mediæval z Norska totiž prastaré zdivo kostela, který měl podle původních plánů jako korunovační kostel českých králů zastínit velikostí i svatovítskou katedrálu, rozechvěl chorálním a polyfonním repertoárem z pařížské katedrály Notre-Dame. Doplnil jej i modlitby, žalmy, antifony a hymny ze slavné rukopisné sbírky Speciálník královehradecký.

 

Program koncertu

Domine labia mea aperies – Deus in adiutorium
Ave Maria gratia plena
Venite, exsultemus Domino
Ave maris stella virgo decus virginum
Pater noster, qui es in celis
Credo in unum deum
Ave maris stella, ave stella maris
Dum esset rex – Dixit dominus
Leva ejus – Laudate pueri
Nigra sum – Letatus sum
Diligite iustitiam
Strips Jesse. V. Florilegium
Veri floris sub figura
Quoniam spiritus
Quindenis gradibus. V. Post gentium
Ysayas cecinit
Creavit enim
Gaude Maria virgo. V. Gabrielem archangelum
Soli nitorem
laudamus
Benedicamus Domino

 

Koncert byl bez přestávky.

 

Trio Mediæval mezi středověkem a současností
Opera PLUS, 17. 7. 2014, Lukáš Vytlačil
Hlavní důraz byl kladen na zvukovou stránku vokálního projevu, který byl postaven na průzračně štíhlých hlasech bez užití vibrata, a na dobrou vzájemnou komunikaci. Netradiční zvuk v podání ženského tria byl výtečným úvodem večera.

 

Slavnosti staré hudby jsou festivalem hýřícím fantazií
Mladá fronta DNES, 28. 7. 2014, Věra Drápelová
Tři dámy s křišťálově čistými, jemnými hlasy, které mají na repertoáru třeba i skandinávské balady, […] dosáhly […] obrovského účinku, v kostelním prostoru navodily téměř mystickou atmosféru.

 

Trio Mediæval mezi středověkem a současností
Opera PLUS, 17. 7. 2014, Lukáš Vytlačil
Závěrečná skladba Vale, dulcis amice od Williama Brookse byla pak skutečně dokonalým uzavřením pozdního večera. Tyto skladby se vyznačovaly vysokou interpretační jistotou i hlubokou působivostí a bylo jasně patrno, že skvěle vyhovují možnostem tria.

 

Slasti a milosti
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
Středověké, renesanční a soudobé skladby se v programu perfektně doplňovaly; členky Tria Mediaeval je zpívaly technicky bravurně, avšak bez jakékoliv snahy o vnějškový efekt, přirozeně a s typicky severskou vřelostí; tento večer patřil k festivalovým vrcholům.