Od krčmy k oltáři

Biberovy sonáty pro každý čas

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Polsko)
Martyna Pastuszka – housle, umělecká vedoucí
Adam Pastuszka – housle
Marian Magiera, Paweł Gajewski – trubka
Dymitr Olszewski – viola
Justyna Krusz, Krzysztof Firlus – viola da gamba
Bartosz Kokosza – violoncello
Anna Firlus – varhany, cembalo

 

Středa 30. 7. 2014, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Koncert se konal za podpory Polského institutu v Praze a regionu Katovice.

 

Osudem umělců je cestování. Pravé umění je totiž vždy teď a tady, naživo. Zvláště to platí v našem věku nahrávek, a právě proto do Prahy přijel brilantní slezský ansámbl {OH!} Orkiestra Historyczna. Také velký skladatel a houslový virtuos Heinrich Ignaz Franz Biber, rodák ze Stráže pod Ralskem, kvůli svému umu cestoval, a to ze služby v Kroměříži do služby v Salcburku. Opačným směrem se o pár let později shodou okolností vydal barokní malíř Josef Stern, autor oltářního obrazu na epištolní straně kostela sv. Šimona a Judy. Tito apoštolové se stali důstojnými průvodci na symbolické cestě od krčmy k oltáři, jak ji zachycuje Biber ve svých Sonátách pro každý čas, psaných pro trubky, housle, violy da gamba a basso continuo!

 

Program koncertu

H. I. F. Biber (1644–1704)
Sonatae tam aris quam aulis servientes (Salzburg, 1676)

 

Hudba k oltáři i ke dvoru
Opera PLUS, 31. 7. 2014, Lukáš Vytlačil
Polský ansámbl se celé sbírky zhostil velmi zdařile. […] Hudebníci byli společně sehráni výborně a jejich hra byla ucelená i v brilantních tempech rychlých částí.

Její [Martyna Pastuszka] hra byla skutečně precizní, technicky dokonalá a příjemně znělý tón se pojil s čistou intonací. Svoje sólové vstupy navíc zdobila velmi přirozeně znějící ornamentikou.

 

Výteční byli také oba trumpetisté Marian Magiera a Paweł Gajewski. […] Hráli s pevnou intonační jistotou i v náročnějších sólových pasážích a velmi dobré byly také jejich trylky.

 

Po hudební stránce byl tento večer velmi příjemným zážitkem, který navíc nabídl zřídka uváděná díla jednoho z předních barokních skladatelů.

 

Slasti a milosti
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
Výborně provedený program zaslouženě vyvolal nadšenou odezvu publika […].

 

Letní slavnosti staré hudby
Hudební rozhledy 10/2014, Vladimír Říha

Dokonalý souzvuk všech nástrojů včetně dvou trubek lze jen ocenit, a tak jsme byli svědky večera, který měl daleko do suché jednotvárnosti a představoval tu uměřenější formu z titulu letošního festivalu.