Pantaleon

Nové psaltérium pro barokní Evropu

A. Caldara, G. P. Telemann, M. Marais

 

ECHO DU DANUBE (Německo)
Elisabeth Seitz – psaltérium (Pantaleon-Hackbrett)
Martin Jopp – housle
Thomas Boysen – teorba, barokní kytara
Masako Art – trojřadá harfa
Christian Zincke – viola da gamba, umělecký vedoucí

 

Pondělí 14. 7. 2014, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Koncert se konal za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy.

 

Není Pantaleon jako Pantaleon. Například Pantaleon Vocilka je zákeřná postava ze Švandova dudáka, Pantaleon Hebenstreit (1668–1750) zase slavný hráč na rozměrné psaltérium vlastní výroby, které po něm dostalo jméno. Pantaleon v prvních třech desetiletích 18. století postupně uchvátil Ludvíka XIV. i kurfiřta Augusta II. Silného, až obliba nástroje přerostla v jakousi panevropskou „pantaleon-mánii“. Do dnešní doby se bohužel nedochoval ani samotný nástroj, ani Hebenstreitovy skladby, program koncertu je však vystavěn na studiu dobových pramenů a svědectví, podle nichž pro pantaleon dychtivě skládali i Telemann a Caldara. Slastné tóny psaltéria, ale také unikátní zvuk harfy ve spojení s violou da gamba okouzlil i posluchače, a to díky skvělému německému souboru Echo du Danube, který je již v Praze jako doma. Slavnostní zahájení Letních slavností staré hudby se letos konalo 14. července v Zámku Troja.

 

Program koncertu

Antonio Caldara (1671–1736)
Chiaconna B-Dur

 

Johann Philipp Krieger (1649–1725)
Sonata seconda d-moll, Op. 2

 

Robert de Visee (ca. 1655–1732)
Suite C-Dur

 

Johann Jacob Froberger (1616–1667)
Lamento

 

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Pariser Quartett Nr 6, e-moll (Nouveaux Quatuors, 1738)

 

Marin Marais (1656–1723)
Sonnerie de Ste. Geneviève du Mont de Paris
Suite in C-Dur (Pieces en Trio, 1692)

 

Johann Georg Pisendel (1687–1755)
Sonate e-moll

 

Francesco Corbetta (1615–1681)
Prelude & Caprice de chacone (La Guitarre Royalle, Paris 1670)

 

Michele Corrette (1707–1795)
La Furstemberg (Les amusements du Parnasse, 1749)

 

Chvála slavností staré hudby
Lidové noviny, 16. 7. 2014, Jana Machalická

Na pondělní koncertu v Trojském zámku se nejenom s ním
[pantaleon] představil skvělý německý soubor Echo du Danube. Na tajemný pantaleon hrála virtuozka Elisabeth Seitzová, která doslova tančila v rytmu svého nástroje, ten chvílemi zněl jako jemná a něžná zvonkohra.

 

Slasti a milosti
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
Barokní salonní hudba = perfektní start festivalu, přesně zapadající do atmosféry římské vily, kterou si koncem 17. století nechal za Prahou postavit Václav Vojtěch Šternberk.