Perfidissimo cor!

Světské kantáty A. Vivaldiho

 

Pátek 9. 7. 2004, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

 

Philippe Jaroussky – kontratenor
Artaserse (Francie)

 

Z pera Benátčana Antonia Vivaldiho (1678 – 1741) známe především instrumentální koncerty, které tvoří dvě třetiny jeho díla. Nezanedbatelná je ovšem jeho tvorba vokální – jako dirigent a učitel v sirotčinci Ospedale della Pieta musel zajišťovat repertoár nejen pro chrámové účely, ale také světské skladby pro výuku zpěvu svých svěřenkyň. Pro benátská operní divadla pak vytvořil 35 oper. Náš úvodní koncert představí svěží árie z Vivaldiho světských kantát a oper určené mužskému vysokému hlasu – tehdy kastrátům, nyní kontratenoristům.