Sacri affetti

VENEZIA

Sólová moteta, toccaty, canzony a sonáty pro 1 – 3 hlasy

 

Úterý 1. července 2003, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

 

Constanze Backes – soprán
More Maiorum

Peter Van Heyghen – umělecký vedoucí

 

Jak se dočítáme například v předmluvě ke Cacciniho Le nuove musiche z roku 1601/2, hudební rolí zpěváka na začátku 17. století bylo především pohnout city duše. Základními prostředky k dosažení tohoto cíle bylo expresivní vyjádření textu s podporou basso continuo, hraného na akordickém nástroji, a použití drobných ozdob a efektů. V hudebních pojednáních se těmto ozdobám říkalo různě – grazie, accenti, maniere nebo jednoduše… affetti. Sacri affetti, název programu koncertu, je původně titulem římské sbírky motet vydané v roce 1625. Obsahovala skladby předních skladatelů doby, například Cl. Monteverdiho, G. Frescobaldiho, A. Grandiho a Mazzocchiů. Nový zpěvní styl však nebyl spojen pouze se světskou hudbou. I v chrámové hudbě bylo účelem zjitřit city posluchačů a přesvědčit je o pravdivosti a důvěryhodnosti poselství obsaženého v textu. Programem složeným z děl benátských hudebníků nás provedl soubor More Maiorum, který vznikl při Státní univerzitě v Gentu, a city duše posluchačů pohnula sopranistka Constanze Backes.