San Marco

Slavnostní nešpory pro benátskou baziliku
G. Gabrieli, C. Monteverdi

 

CAPPELLA MARIANA – vokální soubor
Michaela Riener, Theresa Dlouhy – soprán
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

 

CAPELLA ORNAMENTATA - soubor historických dechových nástrojů
Miroslav Kůzl – cink
Jakub Zívalík – altový pozoun
Ondřej Sokol – tenorový pozoun
Bernhard Rainer – basový pozoun
Petr Budín – dulcian
Jan Krejča – teorba
Kateřina Ghannudi - trojřadá harfa
Marek Čermák – varhany
Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí

 

Vojtěch Semerád – hudební nastudování, dirigent

 

Pondělí 1. 8. 2016, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy
Dušní, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

 

V Žalmu 42 se píše: „Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá se na mne svalila.“ Takto mohutně působí vokální perly Claudia Monteverdiho a Giovanni Gabrieliho. Zejména ty vícesborové, určené pro zpěvu zaslíbenou benátskou baziliku Svatého Marka. První srpnový den předvedly dvě kapely – vokální Cappella Mariana a dechová Capella Ornamentata –, jak si mohou hudebně odpovídat Svatý Šimon se Svatým Judou. Na programu v nastudování Vojtěcha Semeráda zazněly také vzácné skladby dvou Benediktýnek: Chiary Margarity Cozzolani a Bianky Marii Medy. Požehnaná doba, kdy se renesance měnila v barok!

 

Program koncertu

 

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Selva morale e spirituale (Venetia 1640)
Dixit Dominus II a 8
Confitebor II a 3
Beatus vir I a 6
Laudate pueri I a 5
Laudate Dominun in sanctis eius
Magnificat primo a 8

 

Chiara Margarita Cozzolani (1602 – ca 1677)
O gloriosa Domina

 

Bianca Maria Meda (ca 1665 – ca 1700)
Vibrate, fulmina

 

Giovanni Gabrieli (ca 1555–1612)
Canzoni a 5, 6 et 7 stromenti [/DDET]

 

Svatý Marek na návtěvě u svatých Šimona a Judy
Opera PLUS, 3. 8. 2016, Eva Polívková
Výslovnost zpěváků byla tak jasná, jak jen to prostor dovolil (jaké by to asi bylo v mnohem větším a členitějším interiéru baziliky sv. Marka?), rytmická sehranost sedmnácti účinkujících byla téměř dokonalá (zejména oceňuji paralelní pasáže obou sopranistek, stojících na nejvzdálenějších místech „podkovy“ na pódiu.) [...]


Na druhou stranu mohli diváci stále obdivovat, s jakým přehledem Vojtěch Semerád spoluhráče a spoluzpěváky na pódiu řídí, aniž by to mělo sebemenší vliv na jeho vlastní pěvecký výkon. Pánská část Cappelly Mariany předvedla obzvláště znělé a přitom přirozené a příjemné hlasy, které se harmonicky mísily se zvukem cinků, barokních pozounů a dulcianu.[...]


Jak už je to na Letních slavnostech staré hudby obvyklé, na své si přišli všichni posluchači. Profesionální hudebníci v publiku tu mohli najít inspiraci a vysokou laťku pro svá vlastní vystoupení. Posluchači vědeckého zaměření se jistě rádi seznámili s novými skladatelskými jmény (řeholnice Chiara Margarita Cozzolani a Bianca Maria Meda, působící v klášterech). Nadšení čtenáři programů si vychutnali něžné i dramatické verše, k nimž sáhly právě ženské autorky a které kontrastovaly se starozákonním jazykem některých Monteverdiho děl. Anebo jste se místo toho všeho mohli jen kochat krásnou hudbou a v duchu se přenést z chrámu na vltavském nábřeží na kraj benátské laguny. Šlo to ten večer úplně samo.

 

Cappella Mariana a Capella Ornamentata, jeden z vrcholů letošních LSSH
casopisharmonie.cz, 10. 8. 2016, Michalea Freemanová
[…] Na výkonech obou souborů je to znát – charakteristická je pro ně dokonalá souhra, intonační přesnost, propracování detailů, brilance. Přitom se jedná o pro zpěváky i hudebníky interpretačně i technicky mimořádně náročný repertoár – v případě Capelly ornamentaty zejména. Cink patří k nejobtížněji ovladatelným dechovým nástrojům vůbec; Richard Šeda a jeho kolega Miroslav Kůzl předvedli, že hru na něj ovládají mistrovsky. Není to tak dávno, co zdejší publikum koncerty tohoto typu mělo možnost slyšet jen v provedení zahraničních interpretů. Dnes je může zažít v interpretaci domácích sil – na evropsky i světově srovnatelné úrovni. V rámci letošních Letních slavností staré hudby patřil tento koncert bezesporu k festivalovým vrcholům.