Sibylla

Hudební vize Hildegardy z Bingenu

 

TIBURTINA ENSEMBLE (Česká republika)
Barbora Kabátková – soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí
Hana Blažíková – soprán, středověká harfa
Ivana Bilej Brouková, Tereza Havlíková – soprán
Marta Fadljevičová, Anna Chadimová Havlíková – mezzosoprán
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alt
Margit Übellacker – dulce melos

 

Pondělí 27. 7. 2015, 20.00
Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech
Vyšehradská 49, Praha 2

Koncert se konal ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem.

 

Na konci července se v pražských Emauzích setkaly hned tři mystické ženy: Panna Marie se svými dvěma prorokyněmi Sibyllou Tiburtinou a Hildegardou z Bingenu. Pravda, všechny zde byly jen zastoupeny – Tiburtina svým ansámblem v čele s Barborou Kabátkovou, Hildegarda svou hudbou a Panna Maria svým chrámem –, ale tak už to u mystiček bývá. Na koncertě zazněly Hildegardiny chorální kompozice z rukopisu Riesencodex, přičemž šlo o náročné melismatické, v důsledku vlastně virtuózní kusy. Tiburtina Ensemble navíc přizvala vynikající instrumentalistku Margit Übellacker s psaltériem; sopranistky Barbora Kabátková a Hana Blažíková zase při zpěvu zasedly ke gotické harfě.

 

Program koncertu

Hildegard von Bingen (1098–1179)
Sequence O, Jerusalem, aurea civitas
Antiphona O, tu illustrata
Kyrie eleison
Antiphona O, quam mirabilis es
Hymnus Cum vox sanguinis
Antiphona O, spectabiles viri
Antiphona Nunc gaudeant
Antiphona O, beata infantia
Responsorium Ave, Maria
Antiphona Caritas abundat
Ordo virtutem (Virtutes) O, Deus, qui es tu

 

Anonym (rané 12. a 13. stol.)
Conductus Praemii dilatio
Conductus Flos in monte cernitur
Conductus Deus misertus hominis
Psalmus 8 Domine, Dominator noster

 

Hudební vize Hildegardy z Bingen v Emauzském klášteře
Opera PLUS, 28. 7. 2015, Jan Baťa
V interpretačně téměř dokonalém podání zazněl reprezentativní výběr z rozsáhlého Hildegardina hudebního díla. Ansámbl velmi šťastně doplnil skladatelčinu vesměs jednohlasou tvorbu anonymními polyfonními kondukty, jejichž vznik spadá do období Hildegardina života.