Slavnost pro krále Slunce

Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.

J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Pondělí 07.08.2017 | 19:30 Rudolfinum
Dvořákova síň
Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1 - Staré Město

Program

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Acis et Galatée (Pastorale héroïque)
výběr suit a árií
 
André Cardinal Destouches (1672–1749)
Issé (Pastorale héroïque)
výběr árií a instrumentálních částí
 
André Campra (1660–1744)
L’Europe galante (Ballet)
výběr árií a instrumentálních částí
 
S kopiemi unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“
 
Představení s přestávkou.

Umělci

Jodie Devos – soprán
Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr

Anotace

Francouzský barokní skladatel si v Rudolfinu nemůže nikdy připadat osamělý. Ač se to totiž v novorenesančním prostoru nezdá, baroko i Francie zde mají své trvalé zastoupení. Je však třeba pohlédnout na střechu, kde pražskému povětří dosud úspěšně vzdorují Bach, Händel a operní mistr Daniel-François-Esprit Auber. Není tedy divu, že 18. ročník Letních slavností staré hudby vyvrcholil právě tady, a to Slavností pro krále Slunce.

 

Rezidenční soubor Collegium Marianum se pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina předvedl ve své navýsost rozšířené podobě. Část orchestru totiž hrála na kopie unikátních smyčcových nástrojů z jedinečného versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu za vlády Ludvíka XIV.

 

Zazněly suity a árie z oper Lullyho, Campry či Andrého Cardinala Destouchese, přičemž svůj jedinečný soprán jim propůjčila Jodie Devos. Byla to událost natolik raritní, že se případně nedivme, pokud ji mohli provázet mimořádné úkazy: na balustrádě Rudolfina přibyla socha Ludvíka XIV. a během večerního koncertu vyšlo Slunce…

Koncertní sál

Soukromý: Rudolfinum

Dvořákova síň
Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1 - Staré Město

Zobrazit na mapě

Partneři koncertu

Za laskavé podpory Francouzského institutu a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles.