Triumf klarinetu

G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. B. Boismortier

 

Crescendo Barock - Ensemble (Německo)
Christian Leitherer
– barokní klarinet a chalumeau, umělecký vedoucí

 

Pondělí 28. 7. 2008 ve 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

 

Kdo zkoušel hrát či hraje na chalumeau nebo na barokní klarinet, ví, jak trnitá je cesta ke krásnému tónu. My ostatní tomu musíme věřit. Večer s podtitulem Triumf klarinetu představil německý Crescendo Barock-Ensemble a jeho vedoucího, fenomenálního hráče na zmíněné nástroje, Christiana Leitherera. V sonátách a suitách Händelových, Telemannových, ale i Coretteových či Boismortierových spoluúčinkovaly Barbora Leitherer  (viola da gamba) a Barbara Willi (cembalo a varhany).

 

Když baroko ožije v gestech i nástrojích
Věra Drápelová, Mladá fronta Dnes, 30. července 2008

V rukách německého virtuosa Christiana Leitherera se střídal nástroj chalumeau s barokním klarinetem a dalšími starými příbuznými moderního klarinetu. Pro dnešního posluchače nezvykle opojné, sametové tóny vedly dialog s violou da gamba, na niž hrála Barbara Leithererová. Ansámbl, který doplnila ještě cembalistka Barbara Maria Willi, si v přídavku dovolil jemnou sebeironii: zahrál skladbu Terryho Gilkysona The Bare Necessities z Disneyho filmu Kniha džunglí.

 

Triumf klarinetu ukázal, že stará hudba není nuda
Lucie Borovičková, E15, 31. července 2008

Silný zážitek umocňoval i samotný velkolepý prostor Břevnovského kláštera, jehož barokní výzdoba dokonale korespondovala s častými ozdobami, jež skrývají barokní partitury. Mimořádný prožitek podtrhlo také nečekané zakončení. Muzikanti v závěrečné fázi nasadili překvapení. Džezový závěr na dobové nástroje prostě neměl chybu  – a pak že je klasická hudba nuda.

 

Letní slavnosti staré hudby podeváté
Michaela Freemanová, Hudební rozheldy, 10/08

Christian Leitherer se tu předvedl jako brilantní hráč nejen na barokní a klasicistní klarinet, nýbrž i na předchůdce klarinetu chalumeau, v sopránové, tenorové a basové poloze. [...] večer uzavřel jazzový přídavek, při kterém se výtečně bavilo jak publikum, tak umělci.