Viaggio musicale

Putování ve stopách cinku – nástroje s lidským hlasem
(A. Stradella, G. Legrenzi, T. Merula, D. Castello)

 

Les Cornets Noirs (Německo)

 

Čtvrtek 26. 7. 2007, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1

 

Cink, italsky cornetto, je nástroj jako málo který jiný spjat pouze se 17. stoletím. Patří do skupiny nátrubkových nástrojů, přestože se k jeho výrobě používalo dřevo nebo slonovina. Byl mírně zahnutý a výška tónů se na něm tvořila podobně jako na zobcové flétně – zakrýváním dírek. Dobří cinkenisté z něho dokázali opravdu vyloudit barvu podobnou lidskému hlasu a ne nadarmo měly cinky v ansámblové hře vůdčí postavení. Právě italští cornettisté se těšili velké oblibě skladatelů, a proto vzniklo v 17. století v Itálii mnoho sbírek pro sólové cinky i ansámbly. Z nich byl také sestaven program tohoto zvukově efektního koncertu.

 

Michaela Freemanová, HARMONIE, 2007/09 

Skladby Giovanni Legrenziho, Daria Castella, Maurizia Cazzatiho […] zazněly u sv. Havla v provedení, které dalo vyniknout jejich nejzajímavějším kompozičním rysům (vyostřené disonance téměř současného charakteru, vícesborovost, různé způsoby uplatnění echa – s jedním z páru cinků jednou ozývajícím se za oltářem, podruhé obráceným do kněžiště směrem od posluchačů).