Violino virtuoso

Rozkvět houslového umění v Čechách 17. století

(H.  I.  F. Biber, J. H.  Schmelzer, G. Muffat)

 

Harmonie Universelle (Německo)
Florian Deuter - housle, umělecký vedoucí
Mónica Waisman - housle
Dane Roberts
- violone
James Johnstone
- cembalo, varhanní pozitiv

 

Středa 28. 7. 2010, 19.30 hod.
Refektář kláštera dominikánů, Jilská ul., Praha

 

Na konci července refektář kláštera dominikánů vystrojil pravé smyčcové hody. Pod patronací svatých Dominika, Jiljí, Tomáše Akvinského a mnohých dalších shlížejících z kleneb sálu předvedl své výsostné umění mezinárodní soubor Harmonie Universelle v čele s primáriem Florianem Deuterem. Vystoupili v sonátách a partitách Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Georga Muffata, kteří se tak symbolicky vrátili do Čech, kde strávili v 17. století část svého života. Svatý Dominik obsluhován anděly si za tohoto večera spokojeně notoval…