Slovo ředitelky

MÚZY

Vážení a milí hudební přátelé,
rok se s rokem sešel a před námi je další ročník Letních slavností staré hudby. Festivalu, který v prázdninové Praze již počtyřiadvacáté oživí „starou“ hudbu a představí ji v nápaditých a neotřelých souvislostech.

 

Jak je pro tento festival typické, výpravy za skvosty a tajemstvími dějin evropské hudby se budou konat v citlivě zvolených historických sálech. Právě nezaměnitelná atmosféra pražských paláců, kostelů a klášterů dodává špičkovým uměleckým výkonům mimořádně autentický charakter. A také vytváří jedinečné prostředí pro setkávání s Vámi, našimi milými posluchači!

Josefina_2021-cerven_Pavel-Borovka_1_web-vyrez

Je mi potěšením představit Vám program letošního ročníku, jemuž budou vládnout MÚZY. Přítomnost ušlechtilých, krásných a vševědoucích Diových dcer vždy působila blahodárně – přinášely harmonii, pomáhaly lidem najít klid a také domov. Proslulým „polibkem na čelo“ vdechovaly nápady a tvůrčí elán nadaným hudebníkům, básníkům, pěvcům, tanečníkům, hercům či dramatikům. „Magická sedmička“ festivalových koncertů představí rozmanitost inspirací bohyněmi múzických umění a v širším pojetí řeckou mytologií v tvorbě evropských skladatelů 16. až 18. století.

Festival zahájí pod patronátem Múzy Polyhymnie německý Ensemble Polyharmonique. Ve spirituální atmosféře Emauzského kláštera přednese duchovní koncerty, moteta a madrigaly italských a německých autorů 17. století. Múze Euterpé se v zámku Troja pokloní sympatický španělský soubor Cantoría, a to žertovně i dramaticky laděnými španělskými písněmi a ensaládami.

 

Vedle nástrojů, které patří na „starohudebních“ pódiích mezi stálice, uslyšíme na koncertech i méně tradiční zvuky – například tzv. salzburský hackbrett (salterio) v rukou Margit Übellacker či trojřadou harfu Giovanny Pessi. Obě přijedou jako členky souboru Hathor Consort, který doprovodí sametový hlas nizozemské sopranistky islandsko-skotského původu Hannah Morrison.

 

Český soubor Capella Ornamentata vystoupí na Letních slavnostech při zcela mimořádné příležitosti. Bude jím baletní a pantomimické představení na motivy renesančního maškarního plesu na dvoře polské královny Bony Sforzy. Představení pro všechny generace, které se pod ochranou Múzy tance Terpsichoré odehraje v sále Vzletu, vytvořil polský taneční soubor Cracovia Danza Ballet pod vedením geniální choreografky Romany Agnel.

 

Letní refektář Strahovského kláštera bude patřit virtuózním skladbám pro housle, violu da gamba, cembalo a teorbu – s lehkostí a citem pro hudební jazyk 17. a 18. století se jich ujmou renomovaní interpreti patřící k celosvětové špičce: pod dohledem boha Apollóna to bude Alessandro Tampieri a Valeria Montanari, až na samotný Parnas nás pozve Christine Schornsheim, Hille PerlMichael Freimuth.

 

Slavnostní zakončení múzického ročníku pak ovládne působivý témbr francouzské altistky Delphine Galou, „celebrity“ světa barokní hudby s velkým citem pro detail, a interpretační mistrovství rezidenčního souboru festivalu Collegium Marianum pod uměleckým vedením Jany Semerádové. V programu sestaveném z árií a ouvertur z barokních oper A. Vivaldiho, Ch. W. Glucka, J. J. Fuxe či C. H. Grauna ožije nesmrtelný příběh Orfeovy lásky k jeho milované Eurydice.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Josefína Knoblochová

ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby

„Inspirace řeckou a římskou mytologií je pro barokní hudbu velmi důležitá. Dobové kusé povědomí o starých kulturách a snaha oživit antickou hudbu a divadlo byly hnacím prvkem prvních pokusů o operu v Itálii konce 16. století. Bájné mytologické příběhy pak tvořily hlavní dějovou náplň barokní opery po více než 150 let. Tato záliba v antické kultuře se prolínala i do čistě instrumentální hudby, a právě Múzy lze považovat za důležitou spojnici mezi antikou a tvorbou barokních autorů křesťanského světa. Skladatelé dedikovali svá díla jednotlivým Múzám, a to nejen Múze hudby Euterpé, ale i jejím sestrám – Múze tance Terpsichoré či Múze tragédie Melpomené. Nalezneme i cykly věnované všem Múzám.“

 

Jana Franková
muzikoložka, poradkyně pro dramaturgii