2_2024_Le-Salon_Jarosław Thiel_foto-Lukasz Rajchert-2_momentka
Umělci 25. ročníku zblízka

Jarosław Thiel: Koncerty přinášejí hodnotu živého tvoření, emoce a atmosféru, kterou žádné jiné médium neumí předat.

V červnové Harmonii najdete rozhovor s Jarosłavem Thielem, uměleckým vedoucí souboru Wrocławska Orkiestra Barokowa, který na festivalu představí unikátní program s názvem Le Salon de musique

 

Pro festivalové momentky vybíráme se svolením redakce Harmonie zajímavosti z rozhovoru, který vedl Čeněk Svoboda.

 

Celý rozhovor najdete v časopisu Harmonie, na pultech novinových stánků a trafik, začíst se ale můžete i na svém tabletu, telefonu či čtečce.

Le salon de musique

Mozart, Beethoven, Dobrzyński:
smyčcové kvintety a sextety

 

Čtvrtek 18. 7. 2024 | 19.00
Strahovský klášter, Letní refektář
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

„Ceníme si mnohem více hudby historické, než současné.“

JT: Program s Mozartem, Beethovenem a Dobrzyńskim budu hrát na nástroj, který je kopií postavenou podle klasicistního vzoru. Rozdíly jsou ve stavbě nástroje, ve strunách a v dalších detailech. Jedním dechem ale musím dodat, že ve skutečnosti tato situace nikdy nenastala, lidé hráli prostě na jeden nástroj, který měli k dispozici.

 

Na koncertě 18. července diváci uslyší velké orchestrální skladby v malém obsazení. Mozartovu předehru k opeře Figarova svatba přepsal pro smyčcový kvartet jeho současník Kajetán Vogel. Byla tahle praxe v 18. a 19. století běžná, nebo se jedná spíše o kuriozitu?

 

JT: Musíme si uvědomit, že posluchač, který v 19. století chtěl slyšet nějaké slavné a rozsáhlé dílo, neměl k dispozici gramofon nebo mobil se službou spotify. Živá hudba byla vzácná a často i nedostupná co se týče vzdálenosti. Skladatelé sami často upravovali své velké skladby pro klavír či komorní ansámbl tak, aby mohly zaznít i v menších salónech, vzdálených od velkých hudebních center, nebo třeba v letních soukromých sídlech.