Téma 2022

NATURA

Mottem 23. ročníku bude příroda. Vždyť i zvuky přírody jsou již svého druhu hudbou!

 

Program v objevné dramaturgii nabídne široké spektrum hudebních forem, při jejichž komponování se autoři v průběhu několika staletí nechali inspirovat zvuky zvířat, zahradami, květinami, živly, krajinou, přírodními božstvy a dalšími mytologickými bytostmi neodmyslitelně spjatými s přírodou.

LSSH_pozvanka-576x576

„Melodické zvuky i hluky přirozeného původu byly hudebníkům a skladatelům přiznanou inspirací či předmětem napodobování nejpozději od doby vrcholného středověku a zcela zjevně od renesance.“

Josefína Knoblochová, ředitelka festivalu

Závěrečný festivalový koncert
Canto della Ninfa
Zvukomalebné árie a suity Antonia Vivaldiho
a Georga Friedricha Händela

 

Věhlas Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela, dvou velikánů barokní opery, kteří patřili k nejvlivnějším a nejplodnějším skladatelům své generace, dalece přesáhl hranice jejich rodných zemí i dobu, v níž žili a tvořili. Právě jim bude patřit slavnostní závěrečný koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum přizval na závěrečný koncert italskou sopranistku Robertu Mameli.

V tvorbě Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela nalézáme výjimečné ukázky zvukomalebného umění v těch nejrůznějších podobách. Pro závěrečný koncert jsme vybrali instrumentální a vokální příklady tohoto umění, které zároveň zpodobňují různé lidské emoce. Právě vášněmi a city zmítané lidské srdce je jako křehká loď nesená tu klidnými, tu rozbouřenými vlnami…“

Jana Semerádová, umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum

Jana Semeradova 2019_576x576

Doprovodný program festivalu

V červenci 2022 se uskuteční Akademie Versailles, mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby. Nebudou chybět ani interpretační kurzy umělců vystupujících na festivalu. Ve spolupráci s Nadací Collegium Marianum připravujeme i podzimní PICCOLI, hudební dílny pro děti a hravé dospělé PICCOLI.