Akademie Versailles 2024

Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy barokní hudby

AV_2024_bannery

BAROKNÍ ORCHESTR

orchestr, dirigent

Pořádají
Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby 2024

S finanční podporou Evropské unie, Ministerstva kultury a hlavního města Prahy