Závazná přihláška na interpretační kurzy Calmus Ensemble

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na interpretační kurzy Calmus Ensemble
Ansámbl uvede jména všech členů. / Ensemble fills-in all member´s names.
Vedoucího ansámblu. / Artistic leader
Vedoucího ansámblu. / Artistic leader
Kurzovné ve výši 150 nebo 300 Kč se hradí na místě. / Fee is paid by cash on the spot.
Sending