La Ritirata

Umělec

Pro soubor La Ritirata, založený v roce 2008 španělským violoncellistou Josetxuem Obregónem, je příznačná kombinace dokonalého povědomí o historickém rozměru interpretované hudby (díky znalosti nástrojů a estetického kánonu skladatelovy doby) s nejvyšší úrovní umělecké kvality.

 

Soubor si dokonale osvojil barokní hudební tradice z celé Evropy. V jeho programech figurují Bach i Händel, ale také italští a španělští skladatelé ztělesňující dvorské tradice raného baroka, kteří se objevují na albu „Il Spiritillo Brando“, jež vyšlo u hudebního vydavatelství Glossa.

 

A je vcelku přirozené, že členové hudebního tělesa, které se ve svém názvu hlásí k Luigimu Boccherinimu, mají zvláště vřelý vztah k tomuto klasicistnímu skladateli z italského města Lucca, který se usadil ve Španělsku: v repertoáru La Ritiraty najdeme violoncellové sonáty, smyčcová tria a další díla komorní hudby.