Akademie Versailles 2023 Závěrečný koncert

Závěrečný koncert
Akademie Versailles 2023

Neděle 29. 10. 2023 | 14.30

Koncertní sál Pražské konzervatoře
Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město
vstup z ulice Dvořákovo nábřeží 77/2

François Lazarevitch | dirigent
& účastníci Akademie Versailles 2023

Program

Jean-Féry Rebel:
Les Caractères de la danse & Les Plaisirs Champêtres
Joseph Bodin de Boismortier:
suita z opery Daphnis et Chloé
Jean-Baptiste Lully:
suita z opery Le Bourgeois gentilhomme

François Lazarevitch

dirigent

François Lazarevitch studoval starou hudbu a hru na rozmanité druhy fléten pod vedením Antoina Geoffroy-Dechauma, Bartholda Kuijkena a Pierra Sécheta. Oblíbil si také irskou flétnu a učil se tradiční irskou hudbu přímo tam, kde se dosud předávají znalosti ústně a „in situ“. Tato plodná setkání a objevování mu otevřela vlastní, neprošlapanou a náročnou cestu. Dnes se stejnou virtuozitou dělí svůj čas mezi flétny a francouzské dudy (musette), jejichž pastorální témbr se stal symbolem souboru Les Musiciens de Saint-Julien, který založil v roce 2006. V čele tohoto souboru (v současnosti rezidenčního souboru divadla Le Volcan – Scène Nationale du Havre) vystupuje na francouzské i mezinárodní hudební scéně. Pro společnost Alpha Classics natočil více než patnáct CD s objevnými programy.

 

Jeho interpretace koncertů A. Vivaldiho i sonát J. S. Bacha a C. P. E. Bacha, které nastudoval spolu s cembalistou Justinem Taylorem, překvapují invenčním a rafinovaným uměním frázování a ornamentiky. V poslední době se věnuje také orchestrálnímu a opernímu repertoáru. Se souborem Les Musiciens de Saint-Julien letos provedl výběr Händelových operních árií (se sopranistkou Julií Roset) a instrumentálních koncertů v Théâtre de Caen a v Théâtre des Champs-Élysées. V divadle Le Volcan v Le Havru se François Lazarevitch představil jako sólista v Mozartových koncertech pro flétnu za doprovodu ansámblu Les Musiciens de Saint-Julien. Ve stejném složení vystoupí také na hudební scéně La Seine Musical v rámci festivalu Mozart Maximum. Na svém kontě má také nastudování An Ode on the Death of Mr. Henry Purcell od Johna Blowa, kterou provede spolu s kontratenoristou Timem Meadem na Kromer festivalu v polském Bieczi nebo v divadle Le Volcan v Le Havru (2023). Nahrál kompletní Telemannovy fantazie (2017, Alpha Classics, ocenění Choc Classica) a CD s variacemi Jacoba van Eycka (2021, Alpha Classics). Nové CD ansámblu Les Musiciens de Saint-Julien „Beauté barbare“, věnované polské a hanácké hudbě G. P. Telemanna, ho přimělo obrátit pozornost k hudbě východní Evropy.

 

François Lazarevitch obohatil své zkušenosti také spoluprací s tanečnicemi, choreografy, režiséry a soudobými skladateli. Pro vytvoření projektu „Trilogue aneb umění konverzace“ (2020) si objednal díla současných skladatelů – Gérarda Pessona, Philippa Hersanta a Vincenta Bouchota. Jako vášnivý sběratel nástrojů a badatel vydává partitury nově objeveného repertoáru; příštím vydáním bude nový překlad pojednání G. Tartiniho o ornamentice.

 

François Lazarevitch je držitelem diplomů CA (Certificat d’aptitude) v oboru staré hudby a DE (Diplôme d’État) v oboru tradiční hudby, vede Akademii ansámblu Les Musiciens de Saint-Julien (dva až čtyři kurzy ročně), vyučuje flauto traverso, zobcovou flétnu a musette na konzervatoři ve Versailles, pravidelně zveřejňuje výuková videa na kanálu Les Musiciens de Saint-Julien na YouTube („Le petit traité d’interprétation“) a vede mistrovské kurzy a přednášky v Centre de musique baroque de Versailles a na konzervatořích v Moskvě, Ženevě, Baltimoru i jinde. Je také spolupracovníkem konzervatoře v Le Havru. François Lazarevitch je rytířem Řádu umění a literatury.

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, Francouzským institutem v Praze a Centre de musique baroque de Versailles (CMBV). Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury.


Pořádají
Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby 2023

S finanční podporou