NeoBarock | Interpretační kurzy

TÉMA: Instrumentální hudba německého a italského baroka

se zaměřením na housle, violoncello, cembalo a instrumentální ansámbly (nástroje dobové i moderní)

 

Sólové lekce i komorní ansámblová hra.

Úterý 8. 9. 2020, 10.00
Melantrichova 971/19, Praha 1 - Staré Město

lektoři:
housle, instrum. ansámbly: Maren Ries, umělecká vedoucí souboru NeoBarock (Německo)
violoncello, instrum. ansámbly: Ariane Spiegel, člen souboru NeoBarock (Německo)
cembalo, instrum. ansámbly: Stanislav Gres, člen souboru NeoBarock (Německo)

Registrace

Přihlášení na kurz je nutné provést ZDE do 8. 8. 2020.

Do třídy se mohou přihlásit jednotlivci (sólové lekce) i existující instrumentální ansámbly.

Kurzovné:

300,- Kč za aktivní účast
(sólová lekce a náslech)

 

150,- Kč za pasivní účast
(náslech)

Další informace

 

Termín uzávěrky přihlášek: 8. 8. 2020.

Kurzy budou probíhat v anglickém či německém jazyce.

 

Soubor NeoBarock vystoupí na festivalu dne 7. 9. 2020 na koncertu Pallas nordica.S

 

Kurzy se konají s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Spolupořadatel Městská část Praha 1 v rámci akce Setkávání s barokem.

 

Kontakt:

Vojtěch Nejedlý

festival@collegiummarianum.cz

+420 773 645 587