NeoBarock

Umělec

Soubor NeoBarock nepojímá interpretaci historické hudby při koncertním vystoupení samoúčelně; nechce kopírovat minulost ani vytvářet neživou hudební kulisu pro náš současný život. NeoBarock se nesnaží přenést dnešní posluchače zpět do barokní doby, ale přenáší barokní hudbu do současnosti.

 

Hudebníci vycházejí z hluboké znalosti zdrojového materiálu a ze soustavného bádání a používají přesně takové nástroje, pro které kompozice původně vznikla. V pojetí skladeb se vědomě snaží co nejvíce se přiblížit záměrům skladatele.

 

Při svých strhujících, sugestivních koncertních vystoupeních NeoBarock představuje znovunalezené hudební rarity nebo nově interpretuje známý repertoár.

 

Tento soubor s nezaměnitelnou intenzitou hudebního výrazu pravidelně koncertuje v renomovaných koncertních sálech a na významných festivalech.

 

V nahrávacím studiu se NeoBarock opakovaně zaměřuje na díla Johanna Sebastiana Bacha a další autory jeho skladatelského okruhu. Rovněž upozornil současné posluchače na zapomenuté skladatele, jako je například Gottfried Heinrich Stölzel a Johann Philipp Kirnberger.

 

Koncerty