Boemo furioso

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho

(F. Jiránek – koncerty a sinfonie, A. Vivaldi – La notte)

 

Sergio Azzolini – barokní fagot (Itálie)
Marina Kataržnova – koncertní mistr (Rusko)
Collegium Marianum – barokní orchestr (ČR)
Jana Semerádová – flauto traverso / umělecká vedoucí

 

Čtvrtek 22. 7. 2010, 19:30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

 

Opona Letních slavností se otevřela vskutku v záři virtuozity – ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož skladebné mistrovství prochvívá vivaldiovsky ohnivý part houslí, zpěvná melodie flétny a brilantní pasáže fagotu. Proto se těchto hlasů ujali houslistka Marina Kataržnova, flétnistka Jana Semerádová a fagotista Sergio Azzolini. Rudolfinum zažilo v novodobých premiérách důstojný návrat jednoho z velkých mistrů a návdavkem i samotného Vivaldiho.

 

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

... Jiránek však nebyl pouhým Vivaldiho klonem – měl svůj velmi osobitý a vyhraněný kompoziční styl. Dokazují to jeho sinfonie a koncerty pro fagot, příčnou flétnu a housle, které v provedení Collegia Mariana, a tří vynikajících sólistů, flétnistky Jany Semerádové, fagotisty Sergia Azzoliniho a houslistky Mariny Kataržnovy zazněly v Rudolfinu – konfrontace s Vivaldiho Koncertem pro flétnu, fagot a smyčce, RV 104, který koncert uzavřel, Jiránkovi rozhodně neublížila.

 

Stará barokní hudba jako lahůdka na letním pikniku
Petr Veber, Hospodářské noviny, 3. 8. 2010

... Virtuozitou může být i výjimečná prostá muzikalita, umělecká síla spojená s oduševnělostí, bravura snoubící se s jasnou dikcí, umění zdobit melodii, propojené s improvizační lehkostí. Flétnistka Semerádová, dramaturgyně přehlídky, spolu se svým barokním orchestrem Collegium Marianum tyto představy sama naplňuje.