Cansó de la crozada

Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých trubadúrů

 

Hana Blažíková, Barbora Sojková – zpěv, gotická harfa, psalterium

 

Pátek 27. 7. 2012, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

 

Svatyně svatého Salvátora, spočívající v náručí Anežského kláštera, hostila 27. července hudbu starší než je sama. Řada uváděných skladeb byla dokonce dávnější než samotný klášter, jehož základní kámen položili Anežka Přemyslovna a Václav I. roku 1233, tedy v době, kdy slavný trubadúr Peire Cardenal složil nejmladší píseň programu Un sirventés novel. Večer to byl ve všech směrech nevšední: středověké pěvce, rytíře, šlechtice, účastníky křižáckých tažení – to vše v jednom – představily Hana Blažíková a Barbora Sojkovéá, přičemž sebe samy doprovodily na gotickou harfu a psalterium.

 

Koncert se konal ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

 

Ženy trubadúrky? Proč ne. Zpívaly už ve středověku
Mladá fronta Dnes, 30. 7. 2012, Věra Drápelová

… Moderní "následnice" dávných trubadúrek zpívaly jednohlasně i dvouhlasně, doprovázely se na gotické harfy, na starý drnkací nástroj psalterium a na bubínek. Čistota a křehkost jejich hlasů, intimita žánru a prostoru přispěla k tomu, že koncert měl jedinečnou atmosféru. …

 

Třinácté Letní slavnosti v poločase
Opera PLUS, 29. 7. 2012, Vít Dvořák

… Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých francouzských trubadúrů, zprostředkovaná zpěvem za doprovodu gotické harfy a psalteria se stala jímavě prostě poetickou, často až niterně meditativní záležitostí, spojující interpretky a auditorium oním vzácným, slovy jen těžko popsatelným fluidem vzájemného souznění. … Pro jejich hluboce koncentrované výkony, zarámované na jedné straně působivou ozvěnou zpěvu již při příchodu před posluchače, a na straně druhé pak v samotném závěru několika dalšími hlasy jejich kolegů, kteří se zpovzdálí do působivé tečky přidali, tvořil výtečnou atmosféru raně gotický kostel sv. Salvátora …