Clavis ad cor meum

Sonáty J. Bendy a C. Ph. E. Bacha

 

Miklós Spányi – klavichord (Maďarsko)

 

Druhý koncert letošních Slavností měl tři protagonisty – skvělého maďarského hráče na klávesové nástroje Miklóse Spányiho, jeho klavichord a dozvuk Tereziánského sálu. Vlastně ne! Bylo jich šest. Zazněly totiž sonáty tří osobností 18. století: Carla Philippa Emanuela Bacha, Jiřího Bendy a Friedricha Wilhelma Rusta. Ti všichni milovali něžný zvuk klavichordu. Také přítomní posluchači dostali příležitost dovolit mu, aby se stal, alespoň na chvíli „klíčem k jejich srdcím“.

 

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

Maďarský specialista na hru na historické klávesové nástroje Miklos Spányi představil svůj klavichord - kopii nástroje, postaveného kolem roku 1750, která se vyznačuje krásným, kupodivu nosným zvukem. [...] Miklos Spányi ho předvedl [...]  jako virtuózní nástroj par excellence. Zvolil si k tomu interpretačně obtížný dobový repertoár: skladby Jiřího Antonína Bendy, Carla Philippa Emanuela Bacha (který se pravděpodobně nejvíce zasloužil o propagaci klavichordu) a kompozičně už k ranému romantismu mířícího Friedricha Wilhelma Rusta.

 

Festival, který drží laťku vysoko
Věra Drápelová, MF Dnes, 26. 7. 2010

Pokud si posluchač zvykl na skutečně nezvykle subtilní zvuk, mohl potom vychutnat půvab, grácii a spoustu výrazových jemností, které sólista dokázal vykouzlit.