Dulce novumque melos

Oslavná moteta a virtuózní hudba v římských a benátských chrámech

 

Doron Sherwin – cink
Barbara Maria Willi – cembalo, varhany

 

Středa 3. 8. 2011, 19:30 hod.
Klášter sv. Anežky České
, kostel sv. Františka, Anežská 12, Praha

 

Cink a Anežský klášter začínají tvořit nerozlučnou dvojici. V kostele sv. Františka tentokrát spojili své talenty americký hráč na cink Doron David Sherwin a „naše“ cembalistka a varhanice Barbara Maria Willi. Už název jejich programu Dulce novumque melos (Sladká nová píseň) napovídá, jaká byla atmosféra tohoto srpnového večera. Koncert byl věnován milovníkům Orlanda di Lasso, Pierluigiho da Palestrina či Giovanni Gabrieliho. Tedy času, kdy se renesance tavila do baroka a kdy byly římské a benátské chrámy naplněny tesknou barvou cinku. Kéž by se do nich zas jednou vrátil!

 

V hlavních rolích indiáni z Peru a také cink
Vít Dvořák, Opera PLUS, 5. 8. 2011

[…] S cembalem či varhanami se jasný, měkký, zpěvný tón cinku pojí opravdu skvostně; mistrovství Barbary Marie Willi se ovšem osvědčilo i v sólových číslech. […]