Harmonia caelestis

Duchovní hudba v zemích habsburské monarchie
B. M. Černohorský, F. I. A. Tůma, J. J. I. Brentner, J. D. Zelenka, P. Esterházy, J. J. Fux, A. Caldara

 

Noémi Kiss – soprán
Affetti Musicali (Maďarsko)

 

Středa 28. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1

 

Většina skladatelů tohoto programu byla svým původem či kariérou spjata se středoevropským regionem, jehož většinu pokrývala v 17. a 18. století habsburská monarchie. Její hlavní centra byla toho večera reprezentována J. J. Fuxem, A. Caldarou, F. I. A. Tůmou (Vídeň) a J. Brentnerem (Praha), uherskou část monarchie zastupuje kníže Pál Esterházy. Blízko hranicím monarchie a velkou pokladnicí repertoáru byly saské Drážďany, které nám představila hudba J. A. Hasseho a J. D. Zelenky. Výraznou osobností byl rovněž z habsburské monarchie pocházející, avšak v Itálii se uplatnivší Čech B. M. Černohorský.