La suaue melodía

Španělská tvorba pro housle v 17. století

 

La Real Cámara (Španělsko)
Emilio Moreno – housle, umělecký vedoucí
Antonio Almela – housle
Antoine Ladrette – violoncello
Eduard Martínez – cembalo, varhany

 

Pátek 21. 7. 2006, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku, Praha 7

 

17. století bylo ve Španělsku zmítaném válkami a chaosem paradoxně dobou rozkvětu chrámové hudby, o niž se zasadilo velké množství varhaníků a chrámových kapelníků po celé zemi. Zároveň se zde rozvíjela scénická hudba – vznikla specifická španělská forma hudebního dramatu, zarzuela, inspirovaná italskou operou –, ale také hudba instrumentální, která existovala samostatně i v rámci obou výše zmíněných druhů. Na základě dochovaných pramenů  byl program tohoto koncertu sestaven tak, aby nabídl co možná nejucelenější pohled na to, co mohl znamenat pojem „španělské housle Velázquezovy doby“.