Pastorale

První pražské dostaveníčko s věhlasným italským souborem

G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Marcello, C. P. E. Bach

 

Ensemble Zefiro (Itálie)
Alfredo Bernardini – hoboj
Alberto Grazzi – fagot
Marco Ceccato – violoncello
Luca Guglielmi – cembalo

 

Středa 5. 8. 2009, 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

 

Na vysněném dostaveníčku zazářil 5. 8. 2009 v Břevnovském klášteře hobojista Alfredo Bernardini a fagotista Alberto Grazzi, a to např. v sonátách Händelových, Telemannových, Schaffrathových či v Pastorale od C. P. E. Bacha. Břevnovský klášter se vrátil zpět do časů, kdy kolemjdoucí mohl odněkud zaslechnout třeba i pastýřskou šalmaj. Stačilo jen vstoupit do klášterních zahrad a zavřít oči...

 

Jubilejní Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2009

... Již od prvních taktů Händelovy hobojové Sonáty F dur publikum obdivně sledovalo vytříbený a precizní výkon jednotlivých hráčů. ...