Duel da gamba

[:cz]

Duel da gamba

M. Marais a A. Forqueray u dvora ve Versailles

HATHOR CONSORT (Belgie)
Romina Lischka – viola da gamba, umělecká vedoucí
Irene Klein – viola da gamba
Thomas Boyson – teorba
Maude Gratton – cembalo

Pondělí 17. 7. 2017, 19.30
Strahovský klášter, Letní refektář

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Belgie – Zastoupením vlámské vlády v České republice.

Vstupenky: 750, 550, 450 Kč

Letní refektář Strahovského kláštera je přímo předurčen k francouzské hudební hostině. Jeho autorem je totiž nadobyčej plodný Burgunďan Jean Baptiste Mathey, působící za sluneční vlády Ludvíka XIV. V Paříži, kde v roce 1696 zemřel, mohl také potkat oba virtuosy na violu da gamba, jimž je věnován tento koncert. Jsou jimi Marin Marais a Antoine Forqueray – rivalové, kteří ztělesňovali protipóly hudební geniality. Zatímco Maraisova hra je v dobových pramenech popisována jako andělská, Forqueray prý hrál jako sám ďábel. Věhlasný belgický ansámbl Hathor Consort v čele s Rominou Lischkou dokázali, že na přelomu 17. a 18. století sváděly právě gamby ty nejnapínavější souboje.

[DDET Program koncertu]

Marin Marais (1656–1728)
Suite en b minor
Le Labyrinthe
Pièces à deux violes
Suite en sol majeur

Jean-Baptiste Forqueray (1699–1782)
Pièces de viole
5e Suite en do – mineur

Antoine Forqueray (1672–1745)
Pièces de viole
1er Suite en re mineur

Robert de Visée (1655–1732/3)
Pièces de théorbe
Suite en do mineur

[/DDET]

Hathor Consort ©Petra Hajská

[nggallery id=304]

Zpátky na Program 2017

[:en]

Duel da gamba

Marais and Forqueray in Versailles

HATHOR CONSORT (Belgium)
Romina Lischka – bass viol, artistic director
Irene Klein – bass viol
Thomas Boyson – theorbo
Maude Gratton – harpsichord

Monday 17. 7. 2017, 19.30
Strahov Monastery, Summer Refectory

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

In collaboration with the Embassy of Belgium – The Delegation of Flanders in the Czech Republic.

Tickets: 750, 550, 450 CZK

The Summer Refectory of the Strahov Monastery seems to be predestined to host a feast of French music. This is because it was designed by an exceptionally prolific architect from Burgundy, Jean Baptiste Mathey, who was active during the sunny era of Louis XIV’s reign. In Paris, where he died in 1696, Mathey could have met the two virtuosos on viola da gamba to whom tonight’s concert is dedicated. Marin Marais and Antoine Forqueray were musical rivals who embodied the antipoles of musical genius. While Marais’s way of performance is described in period sources as angelic, Forqueray is reported to have played the viol like the devil himself. The renowned Hathor Consort from Holland with its artistic director Romina Lischka will prove that on the turn of the 17th and 18th century the viols and their players were the actors of some of the most electrifying combats.

[DDET Concert programme]

Marin Marais (1656–1728)
Suite en b minor
Le Labyrinthe
Pièces à deux violes
Suite en sol majeur

Jean-Baptiste Forqueray (1699–1782)
Pièces de viole
5e Suite en do – mineur

Antoine Forqueray (1672–1745)
Pièces de viole
1er Suite en re mineur

Robert de Visée (1655–1732/3)
Pièces de théorbe
Suite en do mineur

[/DDET]

Hathor Consort ©Petra Hajská

[nggallery id=304]

Return to Program 2017

[:]